Warunki usługi

WARUNKI USŁUGI

Informacje ogólne

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Blue Diamond Colageno SLU W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Blue Diamond Colageno. Nasza oferta tej witryny, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla użytkownika, jest uwarunkowana akceptacją wszystkich warunków, zasad i uwag zawartych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, uczestniczysz w naszej „Usłudze” i wyrażasz zgodę na następujące warunki („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym wszystkie dodatkowe warunki i zasady, do których wymienione w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłączy. Niniejsze Warunki korzystania z usługi mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub autorami treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na Warunki świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej Umowy, nie powinieneś uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z żadnej z Usług. Jeśli Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu będą również podlegać Warunkom korzystania z usługi. Możesz przejrzeć zaktualizowaną wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony w celu weryfikacji zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do Witryny po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany jest na serwerze w serwerowni CyberFolks S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz zarządzany i administrowany przez CLIP-ART Radosław Balcerzak z siedzibą w Rosku.

ROZDZIAŁ 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Korzystając z tej witryny, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i że wyraziłeś zgodę na zezwolenie na jakiekolwiek nieletnich osób pozostających na Twoim utrzymaniu korzysta z tej witryny.

Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno przesyłać robaków, wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z niniejszych Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi komukolwiek, z dowolnego powodu, w dowolnym momencie.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o Twojej karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz b) zmiany mające na celu dostosowanie lub dostosowanie do wymagań technicznych łączących sieci lub urządzenia. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody od nas.

Tytuły użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani nie wpływają na niniejsze Warunki.

ROZDZIAŁ 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z bardziej dokładnymi, kompletnymi lub aktualnymi informacjami. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

ROZDZIAŁ 4 – ZMIANY USŁUG I CENNIKÓW

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i mogą podlegać zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory i zdjęcia naszych produktów były jak najdokładniej wyświetlane w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że monitor komputera będzie prawidłowo wyświetlał kolory.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. W indywidualnych przypadkach możemy skorzystać z tego prawa. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty produktów lub usług złożone na tej stronie są nieważne tam, gdzie są zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.

SEKCJA 6 — DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które u nas złożysz. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego.

W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które naszym zdaniem wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

ROZDZIAŁ 7 — NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy i nad którymi nie mamy kontroli ani wkładu.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do tego typu narzędzi „tak jak jest” i „w miarę dostępności” bez gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z narzędzi dostarczonych przez osoby trzecie.

Wszelkie korzystanie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i akceptuje warunki, na jakich te narzędzia są dostarczane przez dostawców zewnętrznych.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Te nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom korzystania z usługi.

SEKCJA 8 — LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki stron trzecich na tej stronie mogą kierować Cię do stron osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności oraz nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za jakiekolwiek materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z nabyciem lub użytkowaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakąkolwiek inną transakcją dokonaną w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami osób trzecich oraz upewnienie się, że je rozumieją przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do osób trzecich.

SEKCJA 9 — KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, INFORMACJE ZWROTNE I INNE WPISY

Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone zgłoszenia (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), zgadzasz się, abyśmy mogli w dowolnym czasie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć lub w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przesyłasz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za komentarze; lub (3) odpowiedzieć na komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które uważamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub Warunki świadczenia usług.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów ani żadnych wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, używać innej tożsamości niż prawdziwa ani wprowadzać w błąd osób trzecich lub nas co do pochodzenia swoich komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do komentarzy opublikowanych przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 – DANE OSOBOWE

Przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem witryny podlega naszej Polityce prywatności. Aby wyświetlić naszą Politykę prywatności.

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu na naszej stronie lub w Usłudze mogą pojawiać się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie i bez powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, poprawiania lub wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna zaktualizowana specyfikacja lub data aktualizacji zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna oznaczać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 — ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi, zabronione jest korzystanie ze strony lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych osób do wykonywania czynów niezgodnych z prawem lub uczestniczenia w nich; (c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne zarządzenia; (d) naruszać lub naruszać nasze lub osób trzecich prawa własności intelektualnej; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) przedstawiania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłać lub przesyłać wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych witryn lub Internetu; (h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishingu, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) ingerować lub obchodzić funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej za naruszenie któregokolwiek z elementów zabronionych zastosowań.

ROZDZIAŁ 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z Usługi lub możliwość korzystania z niej odbywa się na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi świadczone za jej pośrednictwem są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności.

W żadnym wypadku Brand Business, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne, lub konsekwencje wszelkiego rodzaju, w tym między innymi utratę zysków, utratę dochodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, w wyniku korzystania z którejkolwiek z usług lub produktów zakupionych za pośrednictwem usługi, lub za jakiekolwiek inne roszczenia związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści. publikować, transmitować lub udostępniać (lub produktów) za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostali poinformowani o takiej możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 — ODSZKODOWANIE

SEKCJA 15 — ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo to skuteczne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie ustalenie nie wpłynie na ważność stosowania pozostałych pozostałych postanowień.

ROZDZIAŁ 16 - ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania umowy pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy we wszystkich celach.

Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.

Jeśli naszym zdaniem nie spełnisz lub podejrzewasz, że nie przestrzegasz któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a ty będziesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do momentu uwzględnienia Data zakończenia; i/lub odpowiednio możemy odmówić Ci dostępu do naszych usług (lub jakiejkolwiek ich części).

ROZDZIAŁ 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w związku z Usługą stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi oraz zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje . , ustnie lub pisemnie, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane na niekorzyść grupy piszącej

SEKCJA 18 - PRAWO

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, w ramach których świadczymy usługi na rzecz Użytkownika, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim.

ROZDZIAŁ 19 – ZMIANY WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG

Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej Witryny lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować na adres hola@colageno.com.es.